Kladné nuly

Vítejte na stránkách
Nadačního fondu Kladné nuly

Nadační fond Kladné nuly vznikl koncem roku 2021 s cílem přispět k pozitivním změnám ve společnosti. Uvědomujeme si, že oblastí potřebujících finanční podporu je mnoho, zatímco finanční zdroje jsou omezené. Proto usilujeme o co největší přínos, neboli dopad vynaložených finančních prostředků.

Podporujeme činnosti vedoucí k systémové změně, což zajišťuje celoplošnost a udržitelnost dané aktivity. Preferujeme projekty nadregionální, tedy pokrývající celou oblast České republiky.

Hodnotíme, jaké změny ve společnosti vynaložené prostředky umožní, jelikož stejný finanční obnos v praxi může ústit ve zcela odlišný rozsah pomoci pro odlišné počty příjemců. S ohledem na zmíněnou maximalizaci využití finančních prostředků (neboli kritérium efektivity) se nyní díváme na projekty bez geografického vymezení.

Snažíme se brát v potaz možné další důsledky podpory, ať již pozitivní či negativní, stejně jako zapojení jednotlivých aktérů v daném prostředí.

Proces výběru projektů

Před rozhodnutím o finanční podpoře důkladně prověřujeme různé aspekty činnosti dané organizace. 

Zkoumáme dostupné zdroje informací a doptáváme se organizací na nejrůznější detaily jejich působení. Každý projekt posuzujeme individuálně.

Podpořené projekty průběžně sledujeme, opakovaně vyhodnocujeme a zvažujeme, zda je naše pomoc potřebná i v dalších obdobích. Snažíme se, abychom pro podpořené organizace byli důvěryhodnými partnery. Projekty vyhledáváme proaktivně. Pokud si však myslíte, že Váš projekt či aktivita je v souladu s našimi hodnotami, můžete nás kontaktovat. S ohledem na množství žádostí prosíme o strpení při vyhodnocování Vaší žádosti.