Nadační fond Kladné nuly

O nás

Nadační fond Kladné nuly vznikl koncem roku 2021 a je tak na začátku své dlouhé a smysluplné cesty. Hlavním cílem nadačního fondu je podporovat společensky prospěšné aktivity, které jsou v souladu s hodnotami svých členů. Mezi tyto aktivity patří vzdělávání, věda a výzkum, ochrana lidského zdraví, životního prostředí, lidských práv, demokracie, občanské společnosti či lidské důstojnosti. Cílem naší podpory jsou systémové změny, ke kterým chceme svým konáním směřovat a přispět.

Není nám lhostejné, že je stále mnoho lidí, kteří žijí ve špatných podmínkách a velmi často čelí překážkám, které jim brání žít své životy plnohodnotně. Jsme si vědomi, že žijeme komfortní životy, a je pro nás důležité peníze využít smysluplně. Myslíme si, že od určité částky peníze navíc na kvalitě života výrazně nepřidají. Naopak v mnoha případech i malá částka může výrazně pomoci jedinci, komunitě nebo i celé společnosti.

Proto jsme se jako skupina stejně smýšlejících přátel rozhodli naše předchozí filantropické aktivity formalizovat a dát jim profesionálnější podobu i péči. Snažíme se, aby vynaložené finanční prostředky byly maximálně využity a měly co největší dopad. Aktivně hledáme projekty, které mají potenciál být velkým přínosem pro společnost - ať již celoplošně, či pro menší skupiny jedinců. Začali jsme s podporou projektů v České republice, ale i s ohledem na maximalizaci využití finančních prostředků (neboli kritérium efektivity) se nyní díváme na projekty bez geografického vymezení.

Každý projekt vyhodnocujeme a zajímáme se o něj. Naše pomoc nemusí být pouze finanční, někdy se jedná o zprostředkování kontaktů či mentorů. Těší nás, když vidíme, jak se podpořeným projektům daří. Také máme radost, když naše pomoc dokáže vedoucí jednotlivých projektů motivovat natolik, že mají stále větší chuť své projekty dále posouvat.

Domníváme se, že filantropie je potřebná. Věříme, že pomáhat či „rozdávat dobro“ je v nastavení každého z nás. Možností pomoci je hodně, přičemž ne vždy se musí jednat o finanční podporu. Jsme rádi, když vidíme, že se do rozvoje společnosti zapojuje stále více lidí. Pohybujeme se na poli finančních trhů, ve světě matematiky, jedniček a nul. Považujeme se za běžné občany, které spojuje vnímání důležitosti vrátit část našeho úsilí zpět do společnosti. Jsme Kladné nuly.

Kontakty

E-mail
info@kladnenuly.cz
Sídlo
Lidická 700/19, 602 00 Brno
14067269